Duhul unui învăţător


O, Dumnezeule Duh Sfânt, ce nu ştiu, învaţă-mă. Ţine-mă ca pe un ucenic smerit în şcoala lui Hristos, ca să învăţ zilnic ce sunt în mine însumi, o făptură păcătoasă căzută, care merită pe drept nimicirea veşnică; O, nu mă lăsa să pierd din vedere nevoia mea de un Mântuitor, sau să uit că despărţit de Tine nu sunt nimic şi nu pot face nimic.
Deschide-mi înţelegerea să pot cunoaşte Sfintele Scripturi; descoperă sufletului meu îndemnurile şi lucrările binecuvântatei Trinităţi; infiltrează în mintea mea cunoştinţa mântuitoare despre Isus; fă-mi cunoscute promisiunile legământului şi împlinirea lor desăvârşită în El, pentru ca, bazat pe lucrarea Lui terminată, să pot descoperi dragostea Tatălui în Fiul Său, Tatăl Lui, Tatăl meu, şi să pot fi adus sub influenţa Ta ca să am părtăşie cu cei Trei în Unul.
O, condu-mă în tot adevărul, Duh al înţelepciunii şi descoperirii, ca să pot cunoaşte lucrurile ce-mi pot aduce pacea, iar prin Tine să pot fi înnoit.
Arată-mi concret în inima mea dragostea Tatălui, aşa cum ai descoperit-o în Scripturi; foloseşte în sufletul meu sângele lui Hristos, în mod eficace, continuu, şi ajută-mă să cred, cu conştiinţa mângâiată, că acesta mă curăţă de orice păcat; condu-mă din credinţă în credinţă, ca să pot avea oricând libertatea să vin înaintea unui Tată împăcat, şi să-mi pot păstra pacea cu El în faţa îndoielilor, temerilor, stricăciunii, ispitelor.
Tu doreşti să mă înveţi cum să mă apropii de Hristos cu o inimă curată, să fiu convins constant de dragostea Lui, în siguranţa deplină dată de credinţă.
Nu mă lăsa niciodată să mă clatin de pe această cale.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului