Lucrarea Duhului


O, Dumnezeule Duh Sfânt, Cel care vii de la Tatăl şi de la Fiul, ai milă de mine.
Când Tu ai plutit la început deasupra haosului, a luat naştere ordinea, frumuseţea a împodobit lumea, roadele au început să apară.
Lucrează, Te rog, în inima mea tulburată; îndepărtează slăbiciunile dorinţelor mele stricate şi a poftelor urâcioase; ridică ceaţa şi întunericul necredinţei; luminează-mi sufletul cu lumina curată a adevărului; fă-mi inima la fel de aromată ca grădina paradisului, bogată cu orice rod bun, înfrumuseţată cu har ceresc, strălucitoare cu razele luminii divine.
Împlineşte în mine slava slujbei Tale divine; fii mângâietorul meu, lumina, călăuzitorul, cel care mă sfinţeşte; ia din lucrurile lui Hristos şi arată-le sufletului meu; fă ca prin Tine să pot învăţa mai mult despre dragostea Ta, harul, mila, credincioşia şi frumuseţea Ta; condu-mă la cruce şi arată-mi rănile Lui, natura odioasă a păcatului, puterea lui Satan; fă-mă ca acolo să-mi văd păcatele în cuiele care L-au ţintuit, în sforile care L-au legat, în spinii care L-au apăsat, în suliţa care L-a străpuns.
Ajută-mă să descopăr în moartea Lui realitatea şi imensitatea dragostei Sale.
Deschide pentru mine minunate volume de adevăr în cuvintele Sale: "S-a sfârşit".
Măreşte-mi credinţa în cunoştinţa clară a răscumpărării obţinute, a ispăşirii terminate, a satisfacţiei aduse, a îndepărtării vinei; datoria mea a fost plătită, păcatele mi-au fost iertate, fiinţa mea a fost răscumpărată, sufletul mi-a fost mântuit, iadul a fost înfrânt, cerul s-a deschis, veşnicia e a mea.
O, Duhule Sfânt, sădeşte adânc în mine aceste lecţii mântuitoare.
Scrie-le pe inima mea, pentru ca să trăiesc urând păcatul, să fug de el, să-L iubesc pe Hristos; nu lăsa planurile diavolului să mă ispitească sau să mă înşele.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului