Duhul lui Isus


Doamne Isuse Hristoase, umple-mă cu Duhul Tău ca să fiu plin de prezenţa Lui.
Sunt orb - trimite-L ca să mă facă să văd; e întuneric - El să spună: "Să fie lumină!"
El să-mi dea credinţa ca să-mi văd numele gravat în mâna Ta, sufletul şi trupul meu răscumpărat prin sângele Tău, păcătoşenia mea acoperită de viaţa ascultării curate.
Umple-mă din nou cu harul Lui descoperitor, să pot înţelege cât de indestructibilă e legătura mea cu Tine; să pot cunoaşte că Tu m-ai căsătorit cu Tine pentru veşnicie, în neprihănire, dragoste, îndurare, credincioşie; că eu sunt una cu Tine, aşa cum ramura e una cu trunchiul, cum o clădire e una cu temelia ei.
Mângâierile Lui să-mi dea bucurie în întristările mele, tăria Lui să mă susţină în încercări, binecuvântările Lui să mă învioreze când sunt obosit, prezenţa Lui să facă din mine un pom roditor al sfinţeniei, puterea Lui să pună în mine pacea şi bucuria, imboldurile Lui să mă determine să mă rog neîncetat, însufleţirea Lui să aprindă în mine un devotament nemuritor.
Trimite-L să-mi cerceteze inima, să-mi arate mai mult din stricăciunea şi neajutorarea mea, ca să pot alerga la Tine, să mă agăţ de Tine, să mă odihnesc în Tine, începutul şi sfârşitul mântuirii mele.
Nu mă lăsa să-l întristez vreodată prin indiferenţa şi rătăcirea mea, să-L îndurerez prin răceala cu care Îl întâmpin, să-I rezist prin răzvrătirea mea încăpăţânată.
Răspunde la rugăciunile mele, O Doamne, din pricina Numelui Tău măreţ.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului