Spiritus Sanctus


O, Duhule Sfânt, aşa cum soarele e plin de lumină, oceanul e plin de apă, cerul e plin de slavă, la fel fă ca inima mea să fie plină de Tine.
În zadar sunt toate rezultatele dragostei şi răscumpărării realizate de Isus dacă nu lucrezi Tu înăuntrul meu, regenerându-mă prin puterea Ta, dându-mi ochi care să-L vadă pe Isus, arătându-mi realităţile lumii nevăzute.
Dăruieşte-Te mie fără măsură, ca o fântână nesecată, ca o comoară inepuizabilă.
Îmi deplâng răceala, sărăcia, goliciunea, privirea întinată, slujirea lipsită de vlagă, rugăciunile seci, laudele lipsite de conţinut.
Nu mă lăsa să Te întristez sau să mă împotrivesc Ţie.
Vino ca putere, îndepărtează orice poftă încăpăţânată, ca să domneşti ca Suveran şi să mă păstrezi al Tău; Vino ca învăţător, ca să mă conduci în tot adevărul, să mă umpli cu înţelegere; Vino ca dragoste, ca să-L pot adora pe Tatăl, să-L iubesc cu toată puterea mea; Vino ca bucurie, ca să locuieşti în mine, să te mişti în mine, să mă însufleţeşti; Vino ca lumină, ca să luminezi Scriptura, să mă modelezi după legile ei; Vino ca Cel ce sfinţeşte, pentru ca trupul, sufletul şi duhul să fie în totalitate ale Tale; Vino ca ajutor, cu tăria Ta să binecuvântezi şi să păstrezi, să îmi călăuzeşti fiecare pas; Vino cu frumuseţea Ta, ca să aduci ordine unde e confuzie, să pui iubirea în locul haosului.
Măreşte pentru mine slava Ta atunci când eşti mărit în mine, şi fă-mă să răspândesc mireasma Ta.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului