Adevăratul creştinism


Doamne al Cerului,
Bunătatea Ta e de nedescris şi de necuprins. În lucrările creaţiei Tu eşti atotputernic, în hotărârile providenţei eşti atotînţelept, în Evanghelia harului eşti plin de dragoste, iar în Fiul Tău Tu ne-ai asigurat eliberarea de efectele păcatului, îndreptăţirea persoanelor noastre, sfinţirea naturilor noastre, perseverenţa sufletelor noastre pe calea vieţii.
Deşi suntem expuşi terorii legii Tale, avem un refugiu din calea furtunii; deşi trebuie să strigăm "Necurat", avem o fântână pentru spălarea de păcat; deşi suntem făpturi deşarte, avem o plinătate accesibilă tuturor, care nu se poate micşora.
Ajută-ne să ştim întotdeauna că umblarea cu Isus face ca celelalte preocupări să fie doar umbre şi visuri. Nu lăsa ca atenţia să ne fie abătută de la lucrurile veşnice; Mântuieşte-ne de înşelăciunea celor care nu vor să se adâncească în religie, care sunt preocupaţi dar nu convertiţi, care au o altă inimă dar nu una nouă, care au lumină, zel, încredere, dar nu-L au pe Hristos.
Ajută-ne să ne judecăm creştinismul nu doar după dependenţa de Isus, ci şi după dragostea noastră pentru El, după asemănarea cu El, după cunoaşterea Lui.
Dă-ne o religie care e în acelaşi timp reală şi progresivă, care rămâne pe cale şi creşte mai puternică, care trăieşte şi lucrează în Duhul Sfânt, care învaţă din fiecare corecţie, care nu e întinată de nici o toleranţă faţă de firea pământească.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului