Conducătorul suprem al lumilor vizibile şi invizibile


Inima mea este atrasă spre Tine de dragostea Ta minunată şi de bunăvoinţa Ta. Mi-ai păstrat convertirea proaspătă înaintea ochilor mei, acea vreme a primei mângâieri spirituale după ce am trecut prin Marea Roşie într-un fel la care nu mă aşteptam. M-am bucurat atunci pentru acea trecere la care nu mă gândisem, care m-a eliberat de frica egiptenilor, când mi-am pierdut nădejdea că voi scăpa cu viaţă. Mă bucur acum pentru că aceste lucruri sunt proaspete şi vii în mintea mea. Sufletul meu se topeşte când mă gândesc la zilele din trecut petrecute cu Tine, când, o făptură sărmană şi fără valoare, fără înţelepciunea care să mă ajute să-mi găsesc calea sau să-mi dea putere, am fost pus în situaţia să trăiesc în dependenţă de Tine şi să descopăr cât de mari sunt mângâierile Tale. Tu eşti comoara mea divină în care locuieşte toată plinătatea, viaţa mea, speranţa, bucuria, pacea, slava, scopul vieţii mele; fă-mă să fiu zi de zi mai mângâiat de Tine, cu blândeţea şi pacea Mielului în sufletul meu, cu un sentiment de fericire a cerului, unde tânjesc să mă alătur îngerilor, eliberat de orice întinăciune, unde chipul Mântuitorul meu adorat va fi refăcut pe deplin în mine, ca să fiu potrivit pentru plăcerea şi lucrarea Lui. Nu mă tem să privesc în faţă împăraţii terorii, pentru că ştiu că voi fi atras, nu scos, din lumea aceasta. Până atunci, fă-mă să strălucesc şi să ard încontinuu pentru Tine, iar atunci când va veni ultima mare schimbare, mă voi trezi asemenea chipului Tău, lăsând în urmă un exemplu care Îţi va aduce slavă în timp ce duhul meu se bucură în cer, amintirea mea e binecuvântată pe pământ, iar cei ce vin după mine Te laudă pentru viaţa mea.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului