Dragoste pentru Isus


Doamne Isuse, dacă Te iubesc, sufletul meu Te caută, însă cum să Te caut dacă dragostea mea pentru Tine nu rămâne aprinsă în acest scop?
Oare Te iubesc pentru că eşti bun şi numai Tu îmi poţi face bine?
E bine că nu priveşti spre mine, pentru că sunt păcătos şi egoist; totuşi, eu Te caut, iar când Te voi găsi, nu mânia Ta mă va mistui, ci dragostea Ta dulce mă va învălui.
Tu stai ca o stâncă între soarele arzător şi sufletul meu, iar eu locuiesc la umbra Ta cu cei aleşi.
Când mintea mea lucrează fără Tine, ea nu produce decât înşelăciune şi amăgire; Când sentimentele mele lucrează fără Tine, nu se vede nimic, doar fapte moarte.
O, cât de multă nevoie am ca Tu să locuieşti în mine, pentru că ochii mei naturali nu Te pot vedea, însă trăiesc prin credinţa în Cel a cărui faţă este mai strălucitoare decât o mie de sori.
Când văd că tot păcatul se găseşte în mine, toată ruşinea e a mea, fă-mă să cunosc că tot binele e în Tine, a Ta e toată slava.
Nu mă lăsa să greşesc crezând că Tu apari în slavă atunci când o lumină ciudată îmi umple inima, ca şi cum aceasta ar fi lucrarea glorioasă a harului, ci fă-mă să văd că adevărata Ta descoperire este atunci când Tu îmi eclipsezi toată slava personală şi toată cinstea, plăcerea şi binele acestei lumi.
Fiul apare în slavă atunci când se descoperă ca Cel ce depăşeşte în strălucire întreaga creaţie, îi face pe oameni săraci în duh şi îi ajută să-şi găsească binele în El.
Ajută-mă să nu mă mai încred în mine, să înţeleg că tot ce am se găseşte în Tine.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului