Hristos e totul


O, Iubitul meu a cărui dragoste e nemăsurată, fă-mă să văd tandreţea inimii Tale faţă de mine în ieslea naşterii Tale, în grădina agoniei Tale, pe crucea suferinţei Tale, în mormântul învierii Tale, în cerul mijlocirii Tale.
Cu acest gând în minte, îmi înfrunt cu îndrăzneală duşmanul, îi calc în picioare ispitele, rezist în faţa uneltirilor lor, renunţ la lume, sunt viteaz pentru adevăr.
Pune în mine un sentiment adânc al relaţiei mele sfinte cu Tine, ca Mire spiritual, ca Tovarăş al lui Iehova, ca Prieten al păcătoşilor.
Mă gândesc la gloria Ta şi la răutatea mea, la măreţia Ta şi la inferioritatea mea, la frumuseţea Ta şi la urâţenia mea, la puritatea Ta şi la murdăria mea, la neprihănirea Ta şi la nelegiuirea mea.
M-ai iubit din veşnicie cu o dragoste neschimbătoare, ajută-mă să Te iubesc aşa cum sunt iubit.
Te-ai dat pentru mine, ajută-mă să mă dăruiesc Ţie. Ai murit pentru mine, ajută-mă să trăiesc pentru Tine, în fiecare clipă a vieţii mele, în fiecare moment al minţii mele, cu fiecare bătaie a inimii mele.
Nu mă lăsa să cochetez cu lumea şi atracţiile ei, ci să păşesc alături de Tine, să ascult vocea Ta, să mă îmbrac cu harul Tău, să fiu împodobit cu neprihănirea Ta.
Amin.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului