Laudă de seară


Dătătorul tuturor lucrurilor, încă o zi s-a sfârşit şi îmi reiau locul sub crucea marelui meu Răscumpărător, unde izvoarele vindecării curg încontinuu, unde balsamul este turnat peste fiecare rană, unde sunt înnoit prin spălarea în sângele curăţitor, încredinţat că Tu nu vezi în mine nici o pată a păcatului. Şi totuşi, încă puţin şi voi pleca spre casa Ta, iar nimeni nu mă va mai vedea; ajută-mă să îmi păstrez mintea sănătoasă, să îmi iuţesc paşii, să mă grăbesc ca şi cum fiecare clipă ar fi ultima, pentru ca viaţa mea să fie o bucurie iar moartea mea să fie o cinste.
Îţi mulţumesc pentru binecuvântările trecătoare ale acestei lumi - pentru aerul răcoritor, pentru lumina soarelui, pentru hrana care îmi înnoieşte puterile, pentru hainele cu care mă îmbrac, pentru casa care mă adăposteşte, pentru somnul care îmi dă odihnă, pentru cerul înstelat din timpul nopţii, pentru adierea verii, pentru dulceaţa florilor, pentru muzica apelor curgătoare, pentru dragostea familiei, neamurilor, prietenilor. Făpturile vii, lucrurile neînsufleţite, toate slujesc pentru binele meu. Paharul meu este plin de dă peste el. Nu mă lăsa să fiu insensibil la aceste binefaceri zilnice. Mâna Ta împarte binecuvântări: puterea Ta îndepărtează răul. Îmi aduc jertfa de mulţumire pentru binecuvântările spirituale, pentru căldura deplină a credinţei, pentru prezenţa îmbucurătoare a Duhului Tău, pentru tăria voii Tale care mă înfrânează, pentru scutul Tău împotriva armelor iadului. Binecuvântat să fie Domnul meu Atotstăpânitor!

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului