Ce a vrut Isus să spună atunci când a rostit aceste lucruri?

de R.C. Sproul


De ce a spus Isus despre unii oameni că nu vor muri înainte ca El să revină?

Această întrebare a avut o influenţă dramatică asupra lui Albert Schweitzer, pe când studia teologia Noului Testament. Isus a spus: "Nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri..." "Nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului... Sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.

Schweitzer a privit la aceste pasaje şi le-a considerat drept cazuri evidente în care Isus a dat greş, El aşteptându-Se să revină în primul secol. Schweitzer a observat această aşteptare a revenirii iminente a lui Isus în primele scrieri ale lui Pavel. Apoi a existat o rectificare în cărţile mai târzii ale Bibliei pentru a explica marea dezamăgire provocată de faptul că Isus nu Şi-a făcut apariţia în acea primă generaţie. Acest lucru a fost o pricină de mare întristare şi deznădejde pentru mulţi oameni.

Isus nu a spus: "Unii dintre voi nu vor muri înainte să revin." El a spus: "Unii dintre voi nu vor gusta moartea, până se vor împlini toate aceste lucruri." Dificultatea constă în structura limbajului. Ucenicii Îl întreabă pe Isus despre întemeierea Împărăţiei. Isus vorbeşte despre două subiecte distincte. El vorbeşte despre ceva ce în mod evident implică distrugerea Ierusalimului atunci când spune că Templul va fi distrus. Apoi, la sfârşitul discursului de pe Muntele Măslinilor, El vorbeşte despre revenirea Sa pe nori de slavă.

Una dintre cele mai bune dovezi de erudiţie în Noul Testament pe care le-am văzut vreodată e cea referitoare la semnificaţia cuvintelor greceşti traduse prin "toate aceste lucruri". Se poate argumenta cu succes că, atunci când Isus a folosit expresia "aceste lucruri", El se referea la distrugerea Templului şi a Ierusalimului. E uimitor faptul că Isus din Nazaret a prezis cu claritate şi într-un mod incontestabil unul dintre cele mai importante evenimente istorice din istoria evreilor, înainte ca acesta să aibă loc. Aici nu avem de-a face cu o prezicere vagă a viitorului, cum sunt cele ale lui Nostradamus sau ale Oracolului din Delphi; Isus a prevestit cu claritate căderea Ierusalimului şi distrugerea Templului, care într-adevăr a avut loc în anul 70 d.Hr., pe când mulţi dintre ucenicii Săi erau încă în viaţă. A avut loc de asemenea înainte ca răspândirea misionară să atingă toate cetăţile lui Israel şi înainte să treacă acea generaţie. Acele evenimente cataclismice pe care Isus le-a proorocit pe Muntele Măslinilor s-au întâmplat într-adevăr în primul secol.

La ce s-a referit Isus când a spus că noi vom face lucrări mai mari decât cele pe care le-a făcut El?

Mai întâi, El a spus aceste cuvinte ucenicilor Lui, nouă fiindu-ne spus indirect, în cel mai bun caz. El vorbeşte creştinilor din Biserica primului veac, spunându-le că lucrările pe care le fac ei vor fi mai mari decât cele făcute de El.

Daţi-mi voie să vă spun ce nu cred că înseamnă aceste cuvinte. Sunt mulţi în zilele noastre care cred că în lumea noastră există chiar acum unii oameni care merg din loc în loc şi fac minuni mai mari, minuni mai multe şi acte de vindecare divină mai incredibile decât a făcut Isus. Nu-mi pot imagina o înşelăciune mai serioasă decât aceasta, cineva să creadă cu adevărat că Îl poate întrece pe Isus în privinţa lucrărilor pe care El le-a făcut. Nimeni nu se poate nici măcar apropia de lucrarea pe care a făcut-o Isus. Unii spun că probabil nu putem face în mod individual lucrări mai mari decât a făcut Isus, dar împreună putem depăşi în putere lucrările pe care le-a făcut Isus.

Vedem întâmplându-se lucrări uimitoare în Biserica primului veac, prin puterea pe care Hristos a dat-o apostolilor Săi. Vedem oameni înviaţi din morţi de către Petru şi Pavel. Dar, în acelaşi timp, eu îi provoc pe oameni spunându-le să adune toate minunile care, conform consemnărilor din Noul Testament, au fost înfăptuite prin mâinile lui Pavel, ale lui Petru şi ale celorlalţi apostoli, să le pună împreună şi să vadă dacă depăşesc în mărime pe cele înfăptuite de Domnul nostru.

Dacă Isus a spus că oamenii vor face minuni mai mari decât El în sensul că vor da dovadă de o putere mai mare şi vor face lucrări mai uimitoare decât ale Lui, atunci în mod clar una dintre lucrările pe care Isus nu a reuşit să le îndeplinească a fost profeţia autentică, pentru că pur şi simplu acest lucru nu s-a întâmplat. Nimeni nu a făcut lucrări mai mari decât Hristos. De aceea eu înclin să cred că nu la aceasta s-a referit Isus.

Cred că El foloseşte expresia "mai mari" într-un mod diferit. Am auzit despre un istoric al Bisericii care spunea că el e convins că, atunci când Isus a făcut afirmaţia "Veţi face lucrări mai mari decât acestea", El se referea la întregul impact pe care poporul lui Hristos şi Biserica Lui îl vor avea asupra lumii de-a lungul istoriei.

Ştiu că mulţi oameni privesc la istoria civilizaţiei occidentale şi spun că influenţa Bisericii a fost în marea ei majoritate una negativă... pata neagră a Cruciadelor, episodul cu Galileo, războaiele sfinte, etc. Dacă veţi privi în istorie, veţi vedea că Biserica creştină a constituit avangarda abolirii sclaviei, a sfârşitului arenelor romane, a întregului concept al educaţiei, a conceptului de spitale şi orfelinate caritabile, şi a multor altor activităţi umanitare. Personal eu cred că aceste lucruri le avea în vedere Isus când vorbea despre lucrări mai mari.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Diverse