Cum să răspunzi la "Asta e interpretarea ta"

de R.C. Sproul


De multe ori, când discut concepte biblice cu prietenii mei, primesc replica "Asta e interpretarea ta." Cum răspund eu la aceasta?

E o replică atât de des întâlnită. Trudeşti la un pasaj şi îţi faci temele, apoi prezinţi pasajul iar cineva se uită la tine şi spune: "Ei bine, asta e interpretarea ta."

Ce vor să spună de fapt prin aceste cuvinte? Că ceva din ce spui e greşit şi, din moment ce e interpretarea ta, atunci e o interpretare greşită? Nu cred că oamenii încearcă să ne insulte. În realitate, problema e dacă există sau nu o interpretare corectă şi una greşită a Scripturii. Când cineva îţi spune: "Asta e interpretarea ta", acea persoană spune de fapt: "Eu interpretez în felul meu, tu interpretezi în felul tău. Fiecare are dreptul să interpreteze Biblia cum doreşte. Primii noştri părinţi au murit pentru ceea ce noi numim dreptul la interpretare privată: fiecare creştin are dreptul să citească Biblia pentru el şi să o interpreteze pentru el."

Când interpretarea a devenit un subiect de discuţie în secolul al 16-lea la Conciliul din Trent, Biserica romano-catolică nu a privit acest lucru cu ochi buni. Unul din primele lor canoane din a patra sesiune spunea că nimeni nu are dreptul să distorsioneze Scripturile prin aplicarea unor interpretări private. Sunt totalmente de acord cu această afirmaţie care a fost înregistrată la Trent. Deşi am dreptul să citesc Biblia pentru mine şi responsabilitatea să o interpretez cu acurateţe, nimeni nu are vreodată dreptul să interpreteze incorect Biblia.

Cred că există o singură interpretare corectă a Bibliei. Pot fi o mie de aplicaţii diferite a unui verset, dar o singură interpretare corectă. Poate că interpretarea mea nu e corectă şi poate că interpretarea ta nu e corectă, dar dacă sunt diferite atunci nu pot fi amândouă corecte. Vorbim aici de relativism dus la o extremă ridicolă. Când cineva spune: "Ei bine, asta e interpretarea ta", eu îi răspund, "Hai să încercăm să ajungem la semnificaţia obiectivă a textului şi să depăşim prejudecăţile noastre private."

Cum se aplică Vechiul Testament creştinilor din zilele noastre?

Una din marile slăbiciuni ale bisericii din zilele noastre este tendinţa de a denigra şi de a neglija Vechiul Testament. E o parte mult mai mare de literatură decât Noul Testament şi acoperă o perioadă enormă de istorie, istoria răscumpărării de la crearea lumii până la venirea lui Mesia. E în întregime o revelaţie a activităţii lui Dumnezeu pe această planetă, şi cred că a fost inspirată de Duhul Sfânt şi dată Bisericii pentru instruirea şi pentru zidirea ei.

Mai cred că una din marile probleme ale Bisericii din zilele noastre este o ignoranţă abisală în ce-L priveşte pe Dumnezeu Tatăl. Ne raportăm la Isus. El e Răscumpărătorul nostru. E Dumnezeu întrupat, de aceea avem un mod în care Îl putem înţelege pe Isus. E mai dificil să privim la Dumnezeu Tatăl şi la Duhul Sfânt. Desigur, istoria Vechiului Testament Îl prezintă pe Mesia ce urmează să vină, dar descoperă în mod constant caracterul lui Dumnezeu Tatăl, Cel ce Îl trimite pe Isus în această lume, Cel pe care Isus Îl numeşte Tatăl, Cel de la care Isus spune că a fost trimis, Persoana cu care suntem împăcaţi şi care ne-a răscumpărat. De aceea, cum am putea oare justifica un volum atât de enorm de literatură care ne vorbeşte despre caracterul, natura şi voia Creatorului nostru, Cel ce L-a trimis pe Răscumpărătorul nostru pe această planetă?

Sfântul Augustin este cel ce a spus că Noul Testament e ascuns în Vechiul Testament iar Vechiul Testament e descoperit de Noul Testament. De fapt, aproape trei sferturi din materialul Noului Testament e fie un citat, fie o aluzie la ce a fost înaintea lui. Nu cred că putem înţelege cu adevărat Noul Testament până nu am studiat cu foarte mare seriozitate Vechiul Testament.

Evident, există lucruri în Vechiul Testament care nu pot fi aplicate creştinilor din zilele noastre. De exemplu, nu trebuie să continuăm ceremoniile care erau cerute poporului evreu; acele ceremonii au fost "modele" care anticipau împlinirea lor odată pentru totdeauna prin lucrarea lui Hristos. Deci, dacă noi am oferi animale ca jertfă, aceasta ar fi o insultă la caracterul complet al lucrării lui Isus pe cruce. Asta nu înseamnă că, din moment ce acea parte a Vechiului Testament este îndeplinită, o putem neglija în întregime. Vechiul Testament este un tezaur de cunoştinţe pentru creştinul care caută să îl cerceteze.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Diverse