GHID AL CUNOŞTIINŢELOR BIBLICE DE BAZĂ NECESARE LA DEMASCAREA FALSURILOR SPIRITUALE, APĂRAREA EVANGHELIEI ŞI PROTEJAREA SUFLETELOR NOASTRE

Test


Pentru a vă uşura munca (sau mai degrabă, îndatorirea creştină!) de detectare a cultelor, falsurilor spirituale şi a religiilor false, vreau să vă prezint principalele caracteristici comune ale cultelor, caracteristici depistate în urma comparării doctrinelor şi teologiei lor cu Scriptura, autoritatea finală în materie de religie. Această practică este familiară celor ce doresc să păstreze caracterul integru al credinţei creştine. Testul de faţă nu are pretenţia să fie exhaustiv, dar în confuzia religioasă existentă în ţara noastră este nevoie să se efectueze astfel de "teste", ce sunt comparaţii ale doctrinelor acestor mişcării cu doctrinele Scripturii. Ele vor fi revelatoare cu privire la multe religii indigene cât şi cu privire la cele importate după Revoluţie, deoarece "toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală (revelate, expuse, demascate); pentru că ceea ce scoate totul la iveală, este lumina" (Efeseni 5:13). Ce ne îndreptăţeşte să numim un anume grup religios, cult sau sectă? Sau să osândim o doctrină sau o teologie ca fiind falsă? Lumina! Cuvântul lui Dumnezeu este lumina care le demască şi totodată le condamnă. Cei ce nu cred că Scriptura poate oferi coordonate atât de exacte în determinarea naturii unei doctrine sau mişcări religioase, probabil că nu recunosc autoritatea ei şi folosesc alte criterii, cum ar fi tradiţia sau experienţa.
O altă motivaţie pentru efectuarea unui astfel de test este, dragostea. Dragostea încarnată, adică Domnul Isus Hristos i-a demascat pe farisei folosind termeni care erau foarte duri ("hypocrites", în greacă) doar fiindcă îi iubea pe aceşti oameni şi dorea ca ei să vadă că se înşelau singuri. El urma să moară chiar şi pentru ei! Dragostea creştină trebuie să rămână şi pentru noi motivaţia în demascarea falsurilor spirituale şi confruntarea celor ce le proclamă. Să nu uităm că membrii cultelor sunt şi ei suflete pentru care Isus a murit, iar Lumina Evangheliei lui Isus Hristos este exact ceea ce le trebuie pentru a realiza că sunt adepţii "unui alt Isus", primitorii "unei alte evanghelii" şi a-i "unui alt duh" (2 Corinteni 11:4). Să le-o predicăm, păstrându-ne în dragostea desăvârşită a lui Isus!
Iată acum cele mai evidente caracteristici întâlnite la astfel de mişcări:

DENUNŢARE A ALTORA. Se manifestă prin înstrăinarea de oricine nu crede teologia Ior şi nu se alătură Ior, ajungând la ELITISM RELIGIOS. Observaţi expresii ca, "doar noi suntem biserica adevărată", "doar...cunosc adevărul", "toate celelalte grupuri creştine sunt false, greşesc", etc. O vehementă critică este îndreptată împotriva oricărui alt grup creştin. Nimeni nu pare să intre în graţiile acestei organizaţii. Ei "sunt" poporul lui D-zeu!

PREZENTAREA UNEI IMAGINI FALSE A NATURII, PERSOANEI ŞI LUCRĂRII LUI ISUS HRISTOS (a unei alte imagini decât cea Scripturală).

ÎNLĂTURAREA DIN SISTEMUL TEOLOGIC AL CULTULUI A DOCTRINEI TRINITĂŢII (sau, Treimii Dumnezerii), sau reformularea şi prezentarea ei sub o altă imagine decât cea biblică (contrar lui Mat.28:19; Fapte 7:55 "Dumnezeu" "Duhul Sfânt" "Isus"; la fel în Efes.4:4-6, Gen.18).

O DOCTRINĂ DEFICIENTĂ A DUHULUI SFÂNT:
Negarea personalităţii şi Dumnezeirii Lui (Fapte 5:3-4 = Duhul Sfânt este D-zeu! Fapte 13:2; 1Tim.4:1 = Duhul Sfânt a vorbit; deci este o Persoană! Apoc.22:17, etc.)

MÂNTUIREA PRIN FAPTE ("credinţa + fapte = mântuire" este evident o socoteală eronată!) Este opusul lui Efes.2:8,9; Tit 2:5; Gal.2:16; 2Tim.1:9; Rom.3:20; 9:11; 11:6; Fapte 15, Fapte 13:38,39; Ioan 6:29, etc.).

REVELAŢIE EXTRA-BIBLICĂ, SUPLIMENTARĂ (adică, a pretinde că este revelaţie ceva ce nu este scris în Biblie). A primi ceva "nou" de la Dumnezeu. Vezi, publicaţiile Turnului de Veghere şi cartea lui Mormon, cartea lui William Branham, "Descoperirea Celor Şapte Peceţi", etc. (Vezi, Apoc.22:18,19; Iuda 3; 1 Ioan 4:1-3; 2 Ioan 9-11; 2 Petru 1:20-21; 2:1-3; 1 Tim.4:1-6, etc)

UN LIDER SAU O ORGANIZAŢIE CARE SĂ SE PREZINTE CA FIIND RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE ŞI PROBLEMELE GRUPULUI DE ADEPŢI:
Un om care a fost ales fntr-o calitate mesianică sau profetică (vezi, Ioan 14:6; Fapte 4 :12)
Apartenenţa la organizaţie - condiţie a securităţii spirituale a credinciosului?! (Biblia subliniază "apartenenţa" la Isus: Ioan 10:27-29; 1 Ioan 4:13-15)

RESPINGEREA CREŞTINISMULUI ISTORIC (include antagonism feroce faţă de susţinătorii lui şi emiterea pretenţiei de a reprezenta un "creştinism restaurat") Vezi, Mat.16:18; Efes.5:24-27; Apoc.21:3; 22:3-4; Isus ne-a spus dinainte că va avea o Biserică la sfârşitul veacurilor, care a supravieţuit tuturor persecuţiilor şi apostaziilor!

NU SE INDENTIFICĂ DE REGULĂ CU NUMELE LOR POPULAR (cunoscut) Vezi, practica Martorilor lui Iehova care se recomandă, atunci când o fac (?!) ca fiind "studenţii Bibliei" sau chiar doar "creştini"?! Apoi, mormonii, care se auto-intitulează "sfinţi ai ultimelor zile" sau "Biserica lui Isus Hristos a sfinţilor din ultimele zile", sau Biserica Noului lerusalim. De obicei, îşi dezvăluie adevărata titulatură când iniţiatul este deja pe calea îndoctrinării lui. O practică diametral opusă celei a primilor creştini care nu şi-au ascuns identitatea nici chiar atunci când le era ameninţată viaţa: Fapte 2-4; 5:32; 11:26.

EXPLOATARE FINANCIARĂ. Se remarcă printr-o necontenită chemare la cotizare. Doar dacă se cotizează respectivei organizaţii este asigurată binecuvântarea divină (Sic!). Apostolul Pavel i-a binecuvântat pe mulţi dar cu toate acestea nu s-a folosit de dreptul lui - vezi, 1Cor.9; Gal.6:6; Filip.4:15 - cu atât mai puţin să abuzeze şi să profite de el!

PRACTICĂ TRAFICUL CU PREZICERI ALE DEZASTRULUI FINAL OFERIND DATE PRECISE(?!) ŞI CRONOLOGII IMAGINARE (câteodată şi le provoacă singure! - vezi Jonestown 1978, Waco (Texas) 1993, Ordinul Templului Solar (Elveţia Canada) 1994 etc.) Biblia este foarte categorică în privinţa obiceiului stabilirii de date: Mat.24:36; Fapte 1:7; 1 Tes. 5:1-2.

SUBSTITUIREA AUTORITĂŢII BIBLIEI CU CEA A ALTEI SCRIERI. E vorba de literatură chipurile ajutătoare la interpretarea biblică dar care în realitate joacă principalul rol de intepret al Scripturilor.
Se caracterizează printr-o terminologie şi o exprimare deosebită de cea cunoscută în creştinismul istoric.
De obicei câştigă întâietate asupra Bibliei, din moment ce ea (literatura aceasta) este folosită pentru a justifica doctrinele autorului şi nu invers, doctrinele Bibliei să fie cele ce justifică conţinutul publicaţiei. (2Tim.3:14-17; 2Petru 1:20 "Scriptura se interpretează numai cu Scriptura!"

FOARTE IMPORTANT!
Pentru a fi în stare să:
- detectaţi cultele necreştine şi falsurile spirituale (imitaţiile creştinismului biblic)
- să apăraţi Evanghelia înaintea celor ce susţin doctrinele cultice şi îmbrăţişează sisteme religioase false.

D-voastră trebuie să:
- cunoaşteţi foarte bine conţinutul Evangheliei şi să fiţi antrenaţi în prezentarea ei...
- să cunoaşteţi foarte bine doctrinele fundamentale ale credinţei creştine (familiarizarea cu originalul este vitală pentru a fi în stare să descoperi falsul!*)

CU INTENŢIA FINALĂ DE A-I ADUCE LA HRISTOS, ÎN DRAGOSTE!!

*American Banking Association are un program de pregătire al celor care depistează bancnotele false şi care se desfăşoară în felul următor. Mai mulţi angajaţi ai băncii sunt izolaţi într-o încăpere unde timp de mai multe zile la rând nu le trec prin mână decât bancnote autentice. Astfel, când sunt trimişi la băncile din teritoriu, fiindcă sunt atât de familiarizaţi cu ORIGINALUL, pot "din prima", să recunoască FALSUL.
Ideea se aplică şi creştinilor! Pentru a fi în stare să descopere falsurile sau imitaţiile de creştinism, ei trebuie să devină foarte familiarizaţi cu ORIGlNALUL şi nu cu FALSUL! Adică, cu Isus Hristos prin rugăciune şi cu Biblia, prin citire!

IATĂ CÂTEVA MOTIVE PENTRU A FACE ACESTE LUCRURI :
- voi aveţi o responsabilitate faţă de această societate (1 Petru 3:15).
- de voi depinde auzirea de către această generaţie a Evangheliei (Rom.10:14-17).
- prin felul vostru de viaţă cât şi prin atitudinea pe care o luaţi faţă de falsurile spirituale vă îndepliniţi însărcinarea voastră de a apăra Evanghelia (Filip.l:16).
- Creştinul este misionarul lui Hristos şi către ucenicii unui fals Mesia!

Gândiţi-vă îndelung la această întrebare:

SUNTETI DISPUSI SĂ FACETI PENTRU ADEVĂR CEEA CE CULTELE FAC PENTRU O MINCIUNĂ?

INFORMAŢII BIBLICE GENERALE REFERITOARE LA FENOMENUL CULTIC
(pentru ca acest material să vă fie de folos, deschideţi Biblia la pasajele indicate!)

CE ESTE UN CULT? Definiţie: Un cult este un grup de oameni ce depind (strânşi în jurul interpretării specifice a Scripturii) de interpretarea neconformă (de către un om, lider proeminent, sau o organizaţie autoritară) principiului literar, istoric şi lingvistic, a Bibliei, de către un om sau o organizaţie religioasă, care pretinde să se armonizeze cu Creştinismul biblic, dar negând doctrinele fundamentale ale Trinităţii, Dumnezeirii lui Isus Hristos, Personalităţii Duhului Sfânt, jertfei de ispăşire a lui Isus, mântuirii prin har şi prin credinţă, învierii trupeşti a lui Isus şi autorităţii finale a Scripturii.

TERMENUL "CULT" ARE ASTĂZI APROXIMATIV TREI UTILIZĂRI:

  1. Desemnează un alt mod de închinare; cuvântul derivă din latinescul "cultus", care înseamnă mod de închinare, ritual, liturghie, venerare. De exemplu, "cultul" (modul de închinare) creştin ortodox al Bisericii Ortodoxe Române este diferit de "cultul" (modul de închinare) al Creştinilor dupa Evanghelie.
  2. Cuvântul este un termen peiorativ, depreciativ pentru o mişcare religioasă care nu face parte din ceea ce se crede a fi "biserica de stat" şi "singura păstrătoare" a tradiţiei creştine. Această utilizare este o confuzie a termenului şi o utilizare răutăcioasă inspirată de interese partizane şi de nerecunoaşterea Scripturilor ca unic etalon de credinţă. Este o utilizare la care recurg unii ziarişti, politicieni, oameni religioşi, sociologi, etc. Confuzia este inevitabilă la aceia care nu au nici o poziţie religioasă.
  3. Termenul indică o mişcare deviantă de la creştinismul biblic, negând doctrinele fundamentale ale acestuia. Această utilizare este determinată de criterii teologice.

APARIŢIA CULTELOR ŞI A PROFEŢIILOR/HRISTOŞILOR FALŞI ŞI A IMITAŢIILOR CREŞTINISMULUI BIBLIC A FOST PREZISĂ DE:
Domnul Isus Hristos : Vezi, Mat.24:4,5,11,23,24,25,26 etc.
Apostolul Pavel: Vezi, Fapte 20:29,30,31; 2Tim.4:3; 1Tim.4:1-5
Apostolul Ioan: Vezi,1Ioan 2:18,19,26; 4:1-3
Apostolul Petru : Vezi, 2 Petru 2 :1-3 ; etc.

DE ACEEA, ELE NU AR TREBUI SĂ CONSTITUIE O SURPRIZĂ!
FENOMENUL AR FI TREBUIT SĂ NE PRINDĂ PREGĂTIŢI.

CARE ESTE ORIGINEA CULTELOR? DE UNDE AU APĂRUT?

Citind pasajele următoare veţi avea o descoperire şocantă! 1Ioan 2:18, 19 "Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri" ; 2Petru 2:1-2 "În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău". ; 1Tim.4:1 "Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...".

Aşadar, de unde au venit cultiştii, sectanţii, profeţii falşi, etc.? Din mijlocul nostru! Din mijlocul bisericilor creştine care au eşuat în îndeplinirea divinei porunci de echipare a sfinţilor cu adevărurile fundamentale ale credinţei creştine - Efes. 4:11-12 "Şi El, a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti, pe alţii, pastori şi învăţători, (pentru ce?) pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos". Cultele sunt "poliţele neplătite ale Bisericii!" a spus, dr.Walter Martin. Câteva cauze ale apariţiei lor: analfabetismul biblic (nu se predică Scriptura în biserici, ci tradiţia sau linia teologică a cultului de apartenenţă), indiferenţa faţă de doctrină (acum se povestesc basme şi vise în loc de a se studia Cuvântul!), lipsa de discernământ doctrinar a membrilor, etc.

CARE ESTE SECRETUL SUCCESULUI LOR? DE CE AU ATÂT DE MULŢI MEMBRII?
"Mulţi îi urmează", ne spune şi Biblia. Dar conform lui 1Ioan 4:5, "Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă". Nu posedă sfinţenia care caracterizează pe adevăraţii creştini, nici comportamentul care să "ameninţe" starea de păcat a lumii. Ei se simt "ca acasă" în această lume, pentru că niciodată nu au fost despărţiţi de ea.
2Tim.4:3-4 "Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite". Comentariul este inutil. Aceasta este starea de lucruri a epocii în care trăim!

Însă o altă explicaţie biblică pentru care mişcările religioase false sunt atât de populare în zilele noastre şi fac atât de mulţi prozeliţi, este faptul că, SUNT ENERGIZATE DE O IMITAŢIE FALSĂ A ORIGINALULUI ISUS, A HRISTOSULUI BIBLIC, aşa cum Pavel a dorit să ne încunoştiinţeze în 2Cor.11:3-4:

"Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. Într-adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus (deci, există un altul!! Unul fals!) pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!"

sau, Gal.1:6-9:

"Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar (pentru) că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema (deci, blestemat, în greceşte)! Cum am mai spus-o, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!"

CONCLUZIE: "HRISTOSUL" CULTELOR ESTE, "UN ALT ISUS", ADUCĂTORUL "UNEI ALTE EVANGHELII" ŞI DĂTĂTORUL "UNUI ALT DUH"!! FERIŢI-VĂ DE ACEST FALS!

Puterea de amăgire a oamenilor de către aceste imitaţii false ale Hristosului istoric, stă în practica consacrată de deghizare a diavolului într-un înger de lumină, făptură minunată care n-are cum să-i îndepărteze şi înfricoşeze pe oameni, ci de a se "da drept" Hristos şi Mântuitor, cu scopul de a amăgi şi atrage la el sufletele nebănuitoare şi minţile neprecaute. Din nou, Pavel a avertizat cu privire la eficienţa diavolului de a trece drept mesager al lui Dumnezeu sau înger al Lui. Un exemplu concludent este mărturia sinceră a lui Joseph Smith, fondatorul Mormonismului. Aceasta o puteţi citi în materialul intitulat "Mormonismul".

2 Cor.11:14.15 "Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii".

CARE ESTE DATORIA BISERICII? Deschideţi la 1Petru 3:15 şi Iuda 3: Pregătită să ofere răspuns, cu blândeţe şi teamă, să lupte pentru credinţă! MOTIVUL pentru care trebuie să ofere un răspuns, să fie pregătită, să lupte? 1Tim.3:15. Fiindcă Biserica a fost rânduită de D-zeu să fie, CASA, STÂLPUL ŞI TEMELIA ADEVĂRULUI!

CUM SE DEMASCĂ SISTEMELE RELIGIOASE FALSE? CUM SE DEPISTEAZĂ, DESCOPERĂ FALSURILE SPIRITUALE?
APLICÂND TESTUL SCRIPTURII. Care este acesta? 1Ioan 4:2,3; 2:22,23 sau Efeseni 5:13 - Aceste doctrine trebuie privite din "lumina" învăţăturilor Bibliei, atunci sunt date la iveală, demascate, descoperite. Scriptura reprezintă criteriul obiectiv al acestui test.
PRIN COMPARAŢIE CU HRISTOSUL BIBLIC. Puneţi aceeaşi întrebare pe care a pus-o Isus în Matei 16:13,14,15. Cine zic .... că este Isus? Să întrebăm cine zic aceşti "profeţi", aceste organizaţii cultice şi biserici pseudo-creştine, că este Hristosul.

IATĂ CAZURI ÎN CARE CREŞTINII ŞI-AU ÎNDEPLINIT CU SUCCES ACEASTĂ ÎNDATORIRE ŞI AU PREZENTAT EVANGHELIA ÎNTR-UN MOD CONVINGĂTOR: Apoc.2:22; Fapte 26:19-29 : "nebun de atâta învăţătură", "căuta să-i încredinţeze", "repede mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin"! etc.

CÂTEVA METODE DE EVANGHELIZARE A MEMBRILOR CULTELOR SAU A CELOR CE ÎMPĂRTĂŞESC DOCTRINE CULTICE FĂRĂ A FACE PARTE DINTR-UN SISTEM CULTIC
(vezi, materialul intitulat, "Modele de evanghelizare a membrilor cultelor...")

I. A-i prezenta cultistului Evanghelia ca oricărui alt om, ignorând apartenenţa lui la o organizaţie ce anterior l-a îndoctrinat şi i-a format "gândirea cultică", care l-a supus "programării cultice".
II. A-i ataca, contesta, infirma, frontal concepţia deformată pe care acesta o are despre Mântuitor, Domnul Isus Hristos.
III. Slăbirea încrederii cultistului în organizaţia care-l controlează, prin criticarea ei, prin demascarea profeţiilor ei false, menţionarea scandalurilor financiare, morale, etc.
IV. Prin prezentarea mărturiei tale personale, cultistului.
Folosiţi discernământ pentru a determina care metodă este cea care e potrivită unei împrejurări sau alteia!

O NECESARĂ CLARIFICARE DE TERMENI

Termenul "cultist" nu se doreşte să fie jignitor la adresa nimănui ci doar descriptiv pentru cei ce fac parte ca membrii dintr-un cult, care este un grup de oameni strânşi în jurul interpretării specifice a Scripturii de către un om, lider proeminent, sau o organizaţie autoritară, care pretind să se armonizeze cu Creştinismul biblic dar negând doctrine fundamentale ale acestuia ca, Trinitatea, dumnezeirea Domnului Isus, naşterea din fecioară, învierea trupească a lui Hristos, mântuire prin har şi prin credinţă - aceasta este definiţia unui "cult" şi a unui "cultist". Această clarificare este cerută de confuzia creată de către denumirea unor biserici protestante sau neoprotestante în acest fel. Este necesară devreme ce există o utilizare predominant defăimatoare a termenului, ignorându-se faptul că în latina "cultus" înseamnă un mod diferit de închinare, sau venerare. Utilizat în acest sens termenul de cult nu conţine nimic neclar sau jignitor.

Compilarea acestui material a fost posibilă datorită bunăvoinţei lui CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE (P.O.Box 500, San Juan Capistrano, CA 92693, USA), o reputabilă organizaţie anti-cultică din Statele Unite.


Apologetică