header
Acasă >

Articole şi Studii Biblice
Pentru Creştere Spirituală

Acest site este dedicat creşterii tale spirituale într-un timp când doctrinele false prosperă. Noi încercăm să îţi oferim ajutor spiritual bazat pe Biblie, în timp ce lumea oferă multe soluţii şi filozofii omeneşti. Numai Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) te poate călăuzi în mod sigur în umblarea ta creştină.

Articolul Săptămânii

Credinţa lui Avraam

(Galateni 3:6-9)

 

Phil Johnson

Vom continua de unde am rămas data trecută, Galateni 3 versetul 6. Aflăm gândul lui Pavel chiar de la mijlocul propoziţiei. Versetul 5 este ultimul din seria de întrebări pe carele adresează Pavel începând cu versetul 1. Dar nu acesta a fost finalul gândului lui. Din punct de vedere gramatical, versetul 6 este continuarea versetului 5. Dar dacă îl privim logic, versetul 6 este legat de ceea ce urmează după el. În versetul 6, Pavel ataşează o propoziţie subordonată la finalul întrebării ridicate în versetul 5. Aici, Pavel ajunge la miezul argumentului său. Aşadar, el nu termină propoziţia în versetul 5. El continuă cu versetul 6, care continuă ideea versetului 5, şi pătrunde pe o linie nouă a argumentului său. A terminat cu aspectul personal şi cel experimental pe care le-a exprimat în primele 5 versete; şi acum se ocupă cu argumentul doctrinar şi biblic pe care-l va urmări pe tot parcursul textului până în capitolul 4 versetul 7. Acest argument are la bază cartea Genesei şi legământul lui Avraam. Pentru început, se concentrează asupra consemnării îndreptăţirii lui Avraam din Genesa 15. Din acest motiv, acest pasaj constituie o paralelă extraordinară cu capitolul 4 din Romani, pentru că despre aceasta vorbeşte Pavel acolo. Acest argument biblic şi teologic ce urmează a fi expus de către Pavel constituie inima mesajului cărţii Galateni. Şi prin urmare, versetul 6 din capitolul 3 marchează debutul celui mai important şi esenţial totodată argument din toată această epistolă. Pavel este pe cale să poarte o discuţie destul de lungă, care ne va duce până la mijlocul capitolului 4. Şi din fericire, secţiunea de text la care vom privi de această dată constituie un argument destul de simplu, uşor de înţeles. Iată punctul de început al tuturor învăţăturilor pe care le va da ulterior.... citeşte